FOTOGRAFISKA

In Bloom

 

För många av oss har föreställningen om åtråvärda landskap världen över möjliggjorts, inte bara genom resor till fängslande platser utan också genom vårt konsumerande av naturen via tekniken. Det är genom kameralinser och digitala skärmar vi upplever naturen och bekräftar vår existens. Inka och Niclas arbete rör sig kring dessa eftersökta landskapsmotiv.

Manipulationen av fotografierna sker i exponeringsögonblicket. Tillsammans skapar de en visuell värld som påminner om, och ibland kamouflerar sig som den värld vi är vana att se, men som nu har sina egna regler. I verken har idealiseringen av naturen satts i spinn och landskapet blivit fluoriscerande.

Serien Family Portraits är en samling självporträtt, tagna under konstnärerna och deras två barns resor till idylliska panoramamiljöer runt om i världen. Klädda i helkroppsdräkter som kastar tillbaka blixtens ljus in i kameralinsen får formerna av det vi tolkar som en familjekonstellation en grad av anonymitet. Medan vi upplever de fyra personernas frånvaro i fotografierna – eftersom deras drag suddats ut – förblir naturens roll som en oändlig källa till idealisering densamma.

Fotografiska skulpturer är återkommande i konstnärernas praktik, denna gång har fem handskulpterade objekt fysiskt doppats i en upplöst, flytande version av den färgstarka palmen som hänger på väggen. På så sätt har bitar av fotografiet överförts till objektens yta och tredimensionella, fragmentariska versioner av fotografiet skapats.

Mitteninstallationen har skapats för denna utställning. En glödande nebulosa svävar över kollapsade solnedgångar. Som dragna av ett svart håls kraftfält har havslandskapen stigit upp från att ha kastats i en hög som blöta handdukar. Full förståelse för mediet visar sig svårfångat. Endast delar av de romantiska scenerierna är synliga och betraktaren bjuds in att fylla tomrummen med sina önskningar och föreställningar om den perfekta bilden.

Inka Lindergård (Finland/Sverige) och Niclas Lindergård (Sverige) bor i Stockholm och har arbetat tillsammans sedan 2007.